Dette er din arbeidsplass, hvordan skal du administrere den?

Dette er hovedmenyen i HavnMan. Nedenfor er det mer info om de funksjonene som tilbys.

Vi samarbeider med KNBF og tilbyr programmet rimelig til KNBF’s foreningsmedlemmer. Kontakt AK Data for ytterligere info og eventuelt en demo-versjon av HavnMan.

Historie

I forbindelse med privatisering av båthavnene i Bærum ble det raskt sett behov for et moderne edb-system for å kunne administrere alle de viktige funksjoner i båthavnene på en sikker og forsvarlig måte. 

Systemet som ble laget baserer seg på mange års erfaring med drift og administrasjon og har vært i bruk fra 1995. Systemet er med andre ord velprøvd, men utvikler seg stadig basert på brukernes behov.

Brukere

Over 5.300 båteiere i 6 båtforeninger i Bærum blir administrert ved hjelp av HavnMan i dag. Brukerne har noe forskjellige behov, bla mht grensesnitt til regnskapssystem, vaktordninger osv.

Samarbeide

KNBF anbefaler og tilbyr sine foreningsmedlemmer HavnMan til en rimelig pris.  Kontakt KNBF.

Funksjoner

Hovedfunksjonene i dag er ajourhold av medlemsmassen, disponering av båtplasser, administrasjon av vaktordning, oversikt over båttyper, vinteropplag og all tilhørende fakturering, purringer og behandling av innbetalinger.

For administrasjonen i båthavnene betyr dette at de oppnår automatisk:

·        sommer fakturering basert på type avtale for disponering av båtplasser

·        vinter fakturering basert på plass til vinteropplag og type opplag

·        vakt generering basert på båtplasser og type vaktordning, event også båter i vinteropplag

·        purring med renteberegning på forfalte fakturaer

·        fakturering kan basere seg på faktura med girodel eller ren faktura

Systemet vil dessuten hjelpe med:

·        omsetning og overføring av båtplasser og vakter til nye eiere

·        spesialbehandling av ulike medlemstyper, bryggeplasstyper, opplagstyper osv.

·        bruk av en fleksibel prisstruktur

·        administrasjon av ventelister

·        behandling av innbetalinger (manuelt eller automatisk OCR-innbetalinger med KID-informasjon)

·       integrasjon med regnskapssystemene NOR22 og Mamut og MS Office (spesielt e-post-programmet Outlook og regnearket Excel)

·        varsling via SMS eller e-post til aktuelle medlemmer om forestående opptak, utsetting av båt og pålagt vakt i båthavnen, eller alle av én medlemstype, på én brygge eller i én opplagssone

·        ulike typer disponering av båtplass som bl.a. andelseier, leietager (midlertidig), fremleie av en annens plass

·        dugnad og verv i båtforeningen

Referanser

·        KNBF som tilbyr dette programmet på spesielle vilkår ifm foreningsmedlemskap.
Se KNBF’s web-side med omtale av programmet.

·        Tidligere formann i Fellesutvalget for båtforeningene i Bærum (FBB) og leder av KNBF Distrikt Østlandet, Ole Rune Grimsrud, uttaler seg positiv til systemet og kan kontaktes som referanse.

·        Leder av Solvik Båtforening, Roy Vinje, kan også kontaktes som referanse.

Kontakt oss

 

Kongelig Norsk Båtforbund


Tlf. 22 35 68 00

Post@knbf.no                                                                    
www.knbf.no

AK Data Kleven
org.nr 990 795 347 MVA
Arvid Kleven
Mob. 906 72 545

arvid.kleven@online.no

 

Se også

Baat.no

maritimstart logo1